RUBIA

Opis produktu:


Oprawa przeznaczona do oświetlania dróg, ciągów pieszych, parków, parkingów oraz ścieżek rowerowych. Zaprojektowana w celu uzyskania jak najwyższej efektywności energetycznej. Podstawowe czynności konserwacyjne możliwe są do wykonania bez użycia narzędzi. Miękki nienarzucający się wygląd oprawy pozwala na zastosowanie jej w otoczeniu zarówno nowoczesnym jak i zabytkowym.